Datasheet Vishay BYV28-200 — Datenblatt

HerstellerVishay
SerieBYV28-200
Datasheet Vishay BYV28-200

Ultraschnelle Lawinensinterglasdiode

Datenblätter

Datasheet BYV28-50, BYV28-100, BYV28-150, BYV28-200
PDF, 123 Kb, Sprache: en, Datei hochgeladen: Jan 21, 2021, Seiten: 4
Ultra-Fast Avalanche Sinterglass Diode
Auszug aus dem Dokument

Preise

Andere Optionen

BYV28-100 BYV28-150 BYV28-50

Modellreihe